Home ... Ogiery

Ogiery

Ciągły rozwój hodowli niegdyś Brandenburgów jak i dzisiejszego Niemieckiego Konia Sportowego zalicza się do głównych zadań Brandenburgisches Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse).

Chów ogierów

Jednym z najważniejszych zadań Haupt- und Landgestüt jest udostępnianie cennych, sprawdzonych poprzez próbę dzielności ogierów.