Home ... Zakład Treningowy

Zakład Treningowy

Szkolenie koni

W Haupt- und Landgestüt Neustadt (Dosse) szkoli się nie tylko jeźdźców, ale również konie.

Młode ogiery są przygotowywane na próbę dla koni wierzchowych (tak zwany 30- wzgl. 70-dniowy test) podczas pracy pod siodłem oraz w skokach wolnych.

Młode klacze zostaną poddane treningowi na test dzielności (tak zwana próba dzielności klaczy).

Również każdego innego konia mogą Państwo oddać w ręce jednego z jeźdźców stadniny, który zajmie się szkoleniem oraz dalszym treningiem.

Neustadt to miejsce nie tylko dla koni wierzchowych, ale także zaprzęgowych. Na przestronnych terenach możliwe jest spokojne, delikatne ale konsekwentne szkolenie koni. Od źrebaka aż po biorącego udział w zawodach konia wierzchowego/zaprzęgowego - każde z nich zdobędzie u nas odpowiednie umiejętności.

Proszę skontaktować się z naszym zespołem Zakładu Treningowego:

E-Mail: info@neustaedter-gestuete.brandenburg.de lub telefonicznie: +49 (0) 33970-5029-0.

Heiko Brehmer i jego team

1 rząd (od lewej do prawej): Axel Schicketanz, Heiko Brehmer, Susann Göbel

2 rząd (od lewej do prawej): Tobias Masur, Lena Feistkorn, Wolfgang Schäl,
Philipp Reiman, Christian Dietrich, Felix Ewald